დირექტორის მოადგილეები

გიორგი ჭიჭინაძე

დირექტორის მოადგილე

ვაჟა ჯაფოშვილი

დირექტორის მოადგილე

ირაკლი ბურჭულაძე

დირექტორის მოადგილე